عشق یعنی
          عشق یعنی خاطرات بی غبار

                                         دفتری از شعر و از عطر بهار

                                           عشق یعنی یک تمنا یک نیاز

                                           زمزمه از عاشقی با سوز و ساز

                                           عشق یعنی چشم خیس مست او

                                           زیرباران دست تو در دست او

                                           عشق یعنی ملتهب از یک نگاه

                                           غرق درگلبوسه تا وقت پگاه

                                           عشق یعنی عطرخجلت...شورعشق

                                            گرمی دست تو در آغوش عشق

                                            عشق یعنی"بی توهرگز"...پس بمان

                                            تاسحر ازعاشقی بااوبخوان

                                            عشق یعنی هرچه داری نیم کن

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 مرداد 1389 | توسط: MOHAMMAD REZA | | نظرات()