پسری دختر را خیلی دوست داشت.که توی یک CDفروشی کار میکرد.اما به دخترک درباره عشقش چیزی نمیگفت.هر روز به اون فروشگاه میرفت و یکCD میخرید.فقط به خاطر صحبت کردن با اون....بعد از یک ماه پسرک مرد.وقتی دخترک به خونه اون رفت تا ازش خبر بگیره مادر پسر گفت که اون مرده.و دختر را به اتاق اون برد.دخترک دید که هیچ کدام از CD ها باز نشده.دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد.....میدونی چرا گریه میکرد؟چون تمام نامه های عاشقانه اش را داخل جعبه های CDمیگذاشت و به پسر میداد.

از کسی که دوستش داری ساده نگذز چون شاید هیچ وقت هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی....و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عیور نکن چون شاید هیچ وقت هیچ کس تو رو مثل اون دوست نداشته باشه....

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 تیر 1390 | توسط: MOHAMMAD REZA | | نظرات()